Betegek gyóntatása

2015.03.08 12:32

Azok a betegek, akik szeretnének meggyóni és betegségük miatt nem tudnak elmenni a szentgyónásra, jelentsék be a sekrestyében.