Ferenc pápa útmutatója a lelkiismeret-vizsgálathoz

2015.03.07 20:46

Ferenc pápa február 22-én, nagyböjt első vasárnapján egy kis füzetet ajándékozott a Szent Péter téren összegyűlt zarándokoknak, amely a lelkiismeret-vizsgálathoz is tartalmaz kérdéseket. Az olasz Avvenire katolikus napilap tette közzé a lelkitükröt.
„A nagyböjt a megtérés útja, középpontjában az emberi szív áll… Őrizni kell a szívünket, hogy ne olyan legyen, mint egy tér, ahol mindenki kedvére jön-megy, kivéve az Urat” – mondta Ferenc pápa az egyik reggeli szentmisén a Szent Márta-házban. Őrizd meg a szívedet! – ezzel a címmel jelent meg a nagyböjti felkészülést segítő kis füzet is.

Lelkiismeret-vizsgálat

A lelkiismeret-vizsgálat abban áll, hogy elgondolkodunk azon, milyen rosszat tettünk, és milyen jót nem tettünk meg Istennek, a felebarátunknak és saját magunknak.


Isten iránt

– Csak akkor fordulok Istenhez, ha szükségem van valamire?

– Részt veszek a szentmisén vasárnap és a kötelező ünnepeken?

– Imádsággal kezdem és zárom a napot?

– Számra vettem-e hiába Isten, Szűz Mária és a szentek nevét?

– Szégyelltem-e kimutatni, hogy keresztény vagyok?

– Mit, hogyan, mikor teszek azért, hogy lélekben növekedjek?

– Lázadok-e Isten tervei ellen?

– Elvárom-e, hogy az én akaratomat teljesítse?

A felebarát iránt

– Meg tudok bocsátani a felebarátomnak? Együtt tudok érezni vele? Tudok segíteni neki?

– Rágalmaztam, megloptam, megvetettem a kicsinyeket és a védteleneket?

– Irigy, ingerlékeny, részrehajló vagyok?

– Gondoskodom a szegényekről és a betegekről?

– Viszolygok testvérem testétől?

– Becsületes és igazságos vagyok mindenkivel, vagy a „kiselejtezés kultúráját” erősítem?

– Buzdítottam másokat a rosszra?

– Az evangélium által tanított erkölcsöt követem a házastársi és a családi életben?

– Hogyan élem meg nevelői felelősségemet a gyermekeim iránt?

– Tisztelem és becsülöm a szüleimet?

– Elutasítottam az éppen megfogant életet?

– Kioltottam az élet ajándékát?

– Segítettem abban, hogy mások megtegyék?

– Tisztelem a környezetet?

Saját magam iránt

– Kicsit világias, kicsit hívő vagyok?

– Túlzásba viszem az evést, ivást, dohányzást, szórakozást?

– Túlságosan aggódom testi egészségem, anyagi javaim miatt?

– Mire használom az időmet?

– Lusta vagyok?

– Azt akarom, hogy kiszolgáljanak?

– Szeretem és ápolom a szív, a gondolatok, a cselekedetek tisztaságát?

– Gondolkodom bosszúálláson, táplálok magamban haragot?

– Szelíd, alázatos, béketeremtő vagyok?